แก้กรรมด้วยบุญ  ตอนที่ 4 :   การให้ธรรมะเป็นทาน  ชนะการให้ทั้งปวง

 

อานิสงค์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน

1.             กรรมเวรจากอดีตชาตจะได้ลบล้าง

2.             หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์

3.             โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป

4.             สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน

5.             วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่

6.             กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา

7.             บุตรจะเฉลียวฉลาดเจริญรุ่งเรือง

8.             บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

9.             พ่อแม่จะมีอายุยืน

10.          ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี

11.          วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการทรมานไปสู่สุขคติ

 

การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์

อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน  เป็นกุศลดังนี้

-อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

-สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย

-เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้น การจองเวร

-เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษสัตว์ร้าย ไม่อาจเป็นภัย

-จิตใจสงบ  ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล

-มั่นคงในคุณธรรม  ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์  วาสนายั่งยืน

-คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา

-คนโง่สิ้นเขลา  คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย

-พ้นจากมวลอกุศล  เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง

-สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น  เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติ  ของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า  ปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้ อภิญญาหก  สำเร็จโพธิญาณ 

         การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว  ฉะนั้นในงานวันเกิดงานมงคลต่างๆ  การฉลองยศหรือตำแหน่ง  การทำบุญสะเดาะห์เคราะห์  หรือขอพร การขอขมาลาบาป  ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วยแล้ว  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป..สาธุฯ

 

อานิสงค์ของการสวดพระพุทธคุณ

1.      ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี

2.      ลูกหลานจะไม่เถียง  จะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่  เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

จะวางตัวได้เหมาะสม

3.      เมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

4.      ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร  จะรวย  จะสวย จะดีมีปัญญา  จะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม ตลอดไปทุกประการ 

 

พระธรรมสิงหบุราจารย์  (หลวงพ่อจรัญ)

พระพุทธคุณ  อาตมาสังเกตมาว่า  บางคนเขาไปหาหมอดู  เคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์   อาตมาก็มาดูเหตุการณ์  โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู  อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ  บอกว่า โยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า  ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี

เท่าที่ใช้ได้ผล  สวดตั้งแต่  นะโม  พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  พุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ 

พาหุงมหากาฯ  จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้นเอาพุทธคุณห้องเดียว    จบ  ต่อ ๑ อายุ

อายุ  ๒๐ สวด  ๒๑  อายุ  ๔๐  สวด ๔๑  ก็ได้ผล

 

อนุโมทนา

       สวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิต  เป็นข้อคิดประจำชีวิต  เกิดผลเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตน  ผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติ  ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดี  ทุกๆ  ท่าน

         ขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคน  ทุกครอบครัว  เพื่อเป็นมงคลในชีวิต  จะเกิดฐานะดีมีปัญญา  จะได้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ  ขึ้นไปในชีวิต  ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจ  - ศรัทธา เชื่อมั่น จะได้รับผลดีจากการสวดมนต์นั้น